Paavalin synodi
PÄÄSIVUHISTORIAKIRJOITUKSIASISARENPOIKALINKITPÅ SVENSKAIN ENGLISH

Pikalinkit:

Liity jäseneksi / Yhteystiedot

Ajankohtaista:

Paavalin Synodin Internet-sivut ovat siirtyneet osoitteeseen:
https://paavalinsynodi.wordpress.com/

Paastonajan kirkkopäivät
7.-9.4.2017
Helsingissä, Pyhän Sydämen kappelissa teemalla Yhteyttä totuudessa ja rakkaudessa.
Ohjelma

Vuosikokouskutsu
Paavalin Synodin tuki ry:n vuosikokous pidetään la 8.4.2017 klo 10.30
Helsingissä, Pyhän Sydämen kappelissa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (§9).
HallitusRAAMATUN JA RAAMATUN JEESUKSEN PUOLESTA

Mikä on Paavalin synodin tehtävä nykyisessä tilanteessa?

Paavalin synodin julkilausuma vuodelta 1976 on ajan kuluessa osoittautunut perusteiltaan kestäväksi. Se on edelleen ajankohtainen. Muistin virkistämiseksi sen voi lukea kotisivuiltamme. Sen sijaan muutos kirkossa ja yhteiskunnan arvoissa on tuona aikana ollut valtaisa.

Synodi on pitänyt esillä tunnustuspykälän mukaista kirkollisuutta, mutta se on korkeintaan hidastanut kirkkomme negatiivista kehitystä. Uutuus toisensa jälkeen on tullut hyväksytyksi. Toimintaympäristö on siis aivan toinen kuin 1976. Pappisviran avaaminen naisille vastoin yksiselitteistä raamattuteologista argumentaatiota on ratkaisevalla tavalla muuttanut kirkkoa. Tästä muutoksesta on jo tutkimustietoakin ja tulokset ovat hälyttäviä. Hieman pessimistisesti voidaan ajatella, että kysymyksissä, joissa synodi on profiloitunut, taistelu on hävitty. Jumala voi kuitenkin uudistaa kuolleeltakin näyttävää kirkkoa. 

Sääntöjensä mukaan synodi on raamatullistunnustuksellinen yhteistyöelin. Se tukee kirkon, paikallisseurakuntien, koululaitoksen ja kristillisten yhdistysten työntekijöitä, jotka haluavat toimia kirkkolain 1 §:n määrittelemän kirkon tunnustuksen mukaisesti.

Tämä joukko on kirkon piirissä ajettu hyvinkin ahtaalle. Siksi on tärkeää vaalia keskinäistä yhteyttä. Tukea, rohkaista ja innostaa toisiamme Herran työssä. Näissä merkeissä olemme kutsuneet kokoon ja osallistuneet neuvotteluihin tunnustusrintamassa. Vuosittaiset paastonajan kirkkopäivät, Sisarenpoika-lehti ja muutamat julkilausumat ovat olleet konkreettisimmin ulospäin näkyvää toimintaa.

Sisarenpoika-lehdessä 1/2013 on Juhana Pohjolan artikkeli lähetyshiippakunnasta. Paavalin synodi ei ole perustamassa lähetyshiippakuntaa, mutta sen perustamisasiakirjassa määritelty hiippakunnan tehtävä on täysin synodin sääntöjen ja työnäyn mukainen. Paavalin synodi ei ole seurakunta eikä hiippakunta, vaan yhteistyöelin ja keskustelufoorumi, jonka piirissä monet ovat hiippakuntahankkeessa mukana, mutta on myös monia, jotka toimivat seurakunnissa ja järjestöissä. Tilanteet ja ratkaisumallit ovat osin erilaisia ja silti meillä on yhteinen hengellinen työnäky sekä halu pitäytyä Raamatussa ja tunnustuksessa. Kuljemme samaa tietä.

Elämme koko kansamme hengellisen kohtalon kannalta hyvin vakavaa aikaa. Meillä on yhteinen hätä sieluista ja halu opettaa ja toimia kokonaisen Jumalan sanan ja kirkkomme tunnustuksen mukaan. Voimakkaan kirkkokritiikin sijaan on syytä entistä tarmokkaammin keskittyä rakentamaan. Jeesuksen verellä ostetun lauman ruokkiminen ja kaitseminen on ykkösasia. Uudet rakenteet muodostuvat kirkon sisälle, mutta vapaina sen pakkovallasta. Uusia jumalanpalvelusyhteisöjä on syntynyt kymmeniä. Niiden myötä moni uskosta vieraantunut on löytänyt hengellisen kodin. Herätysliikkeillä ja järjestöillä on tässä tehtävää. Synodi tukee sääntöjensä mukaan tätä työtä ja kokoaa tunnustusrintamaa yhteen.

Kirkkomme ja sen palvelijat tarvitsevat paljon esirukousta. Erityisesti sitä tarvitsevat kaikki uskonsa ja Jeesuksen nimen tähden vainotut ja ahtaalla olevat. Sielunvihollinen on diabolos, erilleen heittäjä. Kristus itse rukoilee, että me olisimme yhtä. Tätä yhteyttä ja yksimielisyyttä saamme pyytää. Herra itse kokoaa laumansa. Tunnustusrintamassa meillä on erilaisia hengellisiä liikkeitä ja jokaisella rikas hengellinen perintönsä omine korostuksineen. Sama usko Kristukseen, Raamattu Jumalan sanana ja luterilainen tunnustus muodostavat murtumattoman yhteisen pohjan.

Johan Helkkula
Puheenjohtajan palsta maaliskuu 2013

Sillan rakentamista

Nöyrä ja hiljainen kuninkaamme ratsasti aasilla Jerusalemiin. Kansanjoukon tavoin mekin ylistämme ja palvomme häntä. Hoosianna huutomme on myös sydämen rukous, että Herra auttaisi taistelussa syntiä vastaan omassa elämässä ja johdattaisi Jumalan tahdon tiellä.

Paastonaika kutsuu erityiseen itsetutkisteluun. Usein tutkimme ja arvostelemme toisten tekemisiä. Jakolinjoja vedetään – myös aivan oikeilla raamatullisilla perusteilla. Mutta miten suhtaudumme toisella puolella oleviin lähimmäisiimme. Siunaten, rakastaen, rukoillen? Purkaminen ja hajottaminen on paljon helpompaa kuin rakentaminen. Luottamus menetetään nopeasti, mutta sen palauttaminen vaatii moninkertaisesti työtä.

Mooses kiivaili omassa voimassaan ja joutui vetäytymään neljänkymmenen vuoden ajaksi. Kun hän tuli tehtäväänsä Herran käskylle kuuliaisena, hänen piti nöyrtyä yhdeksän kertaa pyytämään faaraolta, että kansa pääsisi palvelemaan Herraa. Mooses sai oppia, että Herra sotii meidän puolestamme. Kuuliaisuus Herran käskylle näytti vievän umpikujaan, mutta lopulta merikin joutui väistymään.

Nöyrästi ja lujasti omalla perustalla seisten saamme kohdata toisemme. Ei Mooseskaan neuvotellut jumalanpalveluksen sisällöstä, vaan ainoastaan aikataulusta. Hän oli sillanrakentaja vaikka välillä otti luonnon päälle.

Johan Helkkula
Puheenjohtajan palsta joulukuu 2013

Yhteistyö ja synodiin liittyminen

Paavalin synodi tekee yhteistyötä luterilaiseen tunnustukseen pitäytyvien ja samoihin päämääriin pyrkivien ulko- ja kotimaisten järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Paavalin synodin jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen allekirjoittamalla julkilausuman Kirkon virka ja naispappeus. Tätä Raamatun sanaan ja kristillisen kirkon lähes 2000-vuotiseen yhteiseen traditioon virkakysymyksessä pohjaavaa julkilausumaa voi tilata Paavalin synodin sihteeriltä, jolle se myös allekirjoitettuna lähetetään.

Julkilausuman voi lukea ja tulostaa tästä.

Synodin toiminnan tukeminen

Paavalin synodi toimii vapaaehtoisin voimin. Taloudellisesti sen toiminta on ystäväjärjestöjen ja vapaaehtoisten avustusten varassa. Synodin toimintaa voi tukea liittymällä kannatusrenkaaseen. Vähimmäismaksu on 20 € vuodessa, opiskelijoilta ja työttömiltä 5 €. Toimintaa voi myös tukea enemmän, säännöllisesti tai silloin tällöin vapaavalintaisella summalla. Paavalin synodin taloudesta ja muista käytännön asioista vastaa Paavalin synodin tuki ry. Sen jäseneksi voivat päästä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvät Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenet, joiden jäseneksi liittymisen yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Yhteystietoja

Puheenjohtaja
pastori Ville Auvinen,
Puh. 0440 456 778
ville.auvinen(at)sti.fi

Varapuheenjohtaja
pastori Eero Pihlava
Puh. 044 202 5460
 
Sihteeri
teol. yo Martti Pyykönen
Puh. 040 7255451
martti.pyykonen(at)gmail.com

(allekirjoitettavat julkilausumat ja muu informaatio)

Sisarenpojan päätoimittaja
pastori Ville Auvinen,
Puh. 0440 456 778
ville.auvinen(at)sti.fi


Sisarenpojan toimitussihteeri
pastori Vesa Kiertokari,
vesa.kiertokari(at)uusikaupunki.fi
Puh. 050-3635430
(Sisarenpoikaa koskevat asiat ja artikkelit, osoitteenmuutokset ja muu informaatio)